Att simma i ett hav av vithet -seminarium - 14/11 kl 13

INFORMACJE O IMPREZIE

Att simma i ett hav av vithet

Välkommen till föreläsning och samtal lett av Anna Adeniji med gäster.

13:00 - 13:30 - Föreläsning av Anna Adeniji
13:35 - 14:35 - Panelsamtal mellan Anna Adeniji, Ingrid Mugalu, Ellen Nyman och Afra Hosseini
14:35 - 15:00 - Summering / Avslut

Om föreläsningen:

Föreläsningen utgår ifrån Sara Ahmeds berömda begrepp ”vithetshavet” ur artikeln ”The Phenomenology of Whiteness” från 2007. Hur förstår vi vithetsnormer inom dans och annan scenkonst och hur gör vi som inte passerar för normen kring hur neutrala kroppar ska se ut? Hur kan vi förstå de institutioner som konsten skapar inom? Vilka strategier används och hur kan man göra motstånd? När väljer man att försöka passera och inte märkas?

Om Anna Adeniji: 

Anna Adeniji är Fil. Dr i genusvetenskap och arbetar som konsult inom jämlikhetsfrågor. Under senare år har fokus legat på organisationer inom kulturbranschen och det civila samhället för attutmana och förbättra arbetet med antirasism och aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering.


Mer information om gästande samtalsdeltagare kommer inom kort. 


Läs mer om Dansmässan 2020, program och biljetter här.
www.dansmassan.com